O nás

Firma TMG, a.s. vznikla v roku 1996 transformáciou firiem TMG Bojnice - Ing. Toman Miroslav a STAVON, s.r.o. Prievidza. Vznik firmy inicioval trend na stavebnom trhu, smerujúci ku komplexnému realizovaniu stavebného diela jedným dodávateľom, s orientáciou na subdodávateľov iba v prípade nutnosti realizovať úzko špecializované práce. Transformácia priniesla kvalitu inžinieringu a predvýrobnej činnosti súkromnej firmy TMG Bojnice - Ing. Miroslav Toman na jednej strane a skúsených a fundovaných pracovníkov v oblasti stavebnej výroby spolu s mohutným strojným parkom firmy Stavon, s.r.o. na strane druhej.

Obe materské firmy vznikli v prvej polovici roku 1990. Počas svojej existencie realizovali množstvo stavebných diel v regióne okresu Prieviza i v ďalších oblastiach Slovenskej republiky a získali si u investorov kredit kvalitných a spoľahlivých firiem.