Recyklačné stredisko

Zriadením recyklačného strediska spoločnosti TMG, a.s. spolufinancovaného Európskou úniou, zameraného na zhodnocovanie stavebného odpadu mobilným zariadením ponúkame spoluprácu širokej verejnosti v uvedenej oblasti. Zhodnocujeme nasledujúce odpady (podľa Katalógu odpadov Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.) :

Číslo Názov Kategória
01 01 02 Odpad z ťažby nerudných nerastov O
17 01 01 Betón O
17 01 02 Tehly O
17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika O
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 04 05 Železo a oceľ O
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O

Charakter mechanizmov a zariadení strediska umožňuje jeho mobilitu. V praxi to znamená, že v prípade záujmu zákazníka je možné odpad recyklovať v jeho priestoroch resp. na mieste uloženia odpadu bez požiadavky špeciálnych úprav pre osadenie drviaceho zariadenia. Táto forma služby je však podmienená dostatočným množstvom materiálu.

Vybavenosť strediska mechanizmami :

  • Drviace zariadenie so separovaním výstuže z drveného železobetónu
  • Kolesový nakladač
  • Pásový nakladač (báger)
  • Hydraulické kliešte (nadstavba na pásový nakladač, umožňujúca sekundárne delenie betónu a ocele)
  • Hydraulické kladivo (nadstavba na pásový nakladač, umožňujúca rozrušovať betón, asfalt, ...)
  • Pojazdný vzduchový kompresor


Pracovná doba: Pondelok - Piatok, 6:00 hod. - 15:00 hod.
Sídlo: Priemyselná 9A, Prievidza
Informácie: 046 / 542 42 43, 542 64 98, 0903 / 217 678

Popis dokumentu Detail
Recyklačené stredisko - Spolufinancovateľ: EURÓPSKA ÚNIA, Termín zriadenia: 03/2006 PDF